Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією ТМ «Світ чаю» (далі за текстом — «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів (далі за текстом — «Договір») дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, котрий розміщено на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://www.svit-chaju.ua» (далі за текстом - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повної та безумовної згоди Покупця з пропозицією Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору у строки та за цінам, вказаним на Інтернет-сайті Продавця.

 

Поняття та визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені поняття мають наступні значення:

 • «Товар» - чай, кава, посуд, аксесуари, інші продукти та предмети;
 • «Інтернет-магазин» - у відповідності з Законом України «Про електронну комерцію» засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з продавцем Договір на викладених нижче умовах.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого Інтернет-магазині;
 • опрацювання та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даного Договору.

 

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазина та той, що є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі Менеджер компанії зобовязаний поставити Покупця до відома (за телефоном, смс або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним, відмовитись від даного товару або анулювати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

Платежем з післяплатою або банківською картою

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку або банківською карткою в момент оформлення замовлення.

5.2. При неотриманні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється курєром до адреси Покупця або до складів транспортних компаній, де відбувається видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.

 

Права та обовязки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за даним Договором у разі порушення Покупцем умов даного Договору.

7.2. Покупець зобовязаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах даного Договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

 

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору у порядку, передбаченим даним Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин за межами його контроля;
 • протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою наданого доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреса, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинені його діями (навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) фізичним особам чи їх майну, юридичним особам або державі.

8.4. В разі настання умов непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер та котрі виключають або обєктивно перешкоджають виконанню даного Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти у розумний спосіб.

8.5. Сторони докладуть максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір за умови попередньої публікації його на сайті https://www.svit-chaju.ua

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов у відповідності зі ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазина для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця з метою обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, виконання взаєморозрахунків та ін.

 

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму по факту повернення товару за вирахунком компенсації видатків Інтернет-магазина, повязаних з доставкою товару Покупцю.

 

Строк дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти таку угоду відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеною частиною 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо Ваше увагу, що Інтернет-магазин «https://www.svit-chaju.ua/ua/shop/» на офіційному інтернет-сайті https://www.svit-chaju.ua має право згідно законодавства України надавати право користування інтернет-платформою ФО-П та юридичним особам для реалізації товару.